ایرانگرایی فارسگرا: سیاستهای فارسی‌سازی در ایران چند قومی

در این شماره ١٤ خبر، ٩ تحلیل و تفسیر، ٥ مقاله و ٢ کتاب در رابطه با سیاستهای فارسی‌سازی در ایران امروز معرفی میگردد.
فارسی‌سازی، تبعیض، نزادپرستی، ایران، سورغولاما زامانی
pdf

برای دریافت فایل PDF بولتن، لطفاً روی آیکن PDF و یا اینجا کلیک کنید.

یوروملار (0)