İndiki şertlerde İran'da Fars olmayan étniklerin geleceyi ile bağlı, aşağıdakı séçeneklerden hankısı daha olasılıqlı görünür? Birden çox séçenek séçilebiler.

21 Aralık 2014 Sunday
  • Farslaşdırma siyasetleri başarılı olacaq, nüfusun/ ehalinin hamısı Farslaşacaqdır.
  • Farslaşdırma siyasetleri başarısız olacaq, étniklerin kültürel haqları yasal/ qanuni qoruma altına alınacaqdır.
  • Étnik yapılara göre, fédéral idari birimler oluşacaqdır.
  • Étnik yapılara göre, bağımsız/ müsteqil dövletler oluşacaqdır.