Nurullah ÇETİN, 10.03.2019 Çanakkale ve Milli Mücadele

Tarih sadece merak gidermek için okunursa bir işe yaramaz. Aynı zamanda tarih sadece geçmişten de ibaret değildir. Günümüzü ve geleceğimizi sahih değerler üzerine inşa etmek istiyorsak mutlaka geçmiş tecrübelerimizin zemininden hareket etmek zorundayız. Bunun için Çanakkale’yi ve Milli Mücadele’yi konuşuyor olmak, günümüzü ve geleceğimizi konuşmak anlamına gelir.

Ayrıca, tarih yalnızca yazılanlardan da ibaret değildir; tarih, gerçekten olandır. Fakat, Batılı doğubilimciler etnik merkezli yaklaşımlarından dolayı Batı dışında kalan diğer halkların tarihleri üzerine yalanlar uydurdular ve hala uydurmaktadırlar. Çünkü onların amacı diğer milletleri aşağılayarak sömürmekti.

ayrıntılı ›
Hasan Gülmuhammet, 01.01.2011 İslam Öncesi İran ve Azerbaycan’daki Siyasi Otoriteler Arasında Çatışan Güç İlişkileri Azerbaycan’ın İslam öncesi tarihine baktığımız zaman önemli ölçüde İran rejimine ve sistemine muhalif cereyanlar ve şahısların varlığı görülmekte ve bu topraklarda İran’daki otoriteye karşı bir havanın varlığı izlenimini vermektedir. Bu yazıda bu konuya kısaca değinilecektir. ayrıntılı ›
Hasan Gülmuhammet, 10.06.2010 Elam, Kas ve Türk Kültürü Arasındaki Paralellikler ve Türk Kültürünün Eskiliği (2) Türklüğün en eski izleri Ön Asya'da görülmüştür. Sümerce'deki Türkçe kelimeler Türkçe'nin Orta Asya'da görülmesinden yüzyıllarca öncesine aittir. Elamca, Kutça ve Kasca'daki Türkçe sözler de bölgedeki Türk varlığını göstermektedir. Elamlılarda Türkçe sözcükler dışında Türk kültüründekilere benzer siyasal-kültürel motiflerin tespiti bölgede Türklüğün varlığına dair ciddi deliller oluşturmaktadır. ayrıntılı ›
Hasan Gülmuhammet, 25.04.2010 Elam, Kas ve Türk Kültürü Arasındaki Paralellikler ve Türk Kültürünün Eskiliği (1) Türklüğün en eski izleri Ön Asya'da görülmüştür. Sümerce'deki Türkçe kelimeler Türkçe'nin Orta Asya'da görülmesinden yüzyıllarca öncesine aittir. Elamca, Kutça ve Kasca'daki Türkçe sözler de bölgedeki Türk varlığını göstermektedir. Elamlılarda Türkçe sözcükler dışında Türk kültüründekilere benzer siyasal-kültürel motiflerin tespiti bölgede Türklüğün varlığına dair ciddi deliller oluşturmaktadır. ayrıntılı ›
Abdollah Shahbazi, 30.03.2001 İranoloji, Ariyançılıq ve Tarix Yazımı – Abdollah Shahbazi ile Söyleşi 2 İranoloji bir bilim dalı olaraq sömürgeçiliyin yéni döneminin mirası, Batı’nın Doğu’ya qarşı tutumu ve Xaçlı Savaşlarının davamıdır. 19. yy. Ariyançılığı, Avrupa sömürgeçiliyini meşrulaşdırmaq ve “Ari Soyu!”ndan gösterilen Asyalıların qatılımını sağlamaq üçün qurğulanmışdır. Bu axım; çağdaş İran’da “İran Oyanış Locası” ve birçox yénilikçi aydını derinden étkilemiş ve Pehlevi Xanedanını qurmuşdur. ayrıntılı ›
Abdollah Shahbazi, 30.03.2001 İranoloji, Ariyançılıq ve Tarix Yazımı – Abdollah Shahbazi ile Söyleşi 1 İranoloji bir bilim dalı olaraq sömürgeçiliyin yéni döneminin mirası, Batı’nın Doğu’ya qarşı tutumu ve Xaçlı Savaşlarının davamıdır. 19. yy. Ariyançılığı, Avrupa sömürgeçiliyini meşrulaşdırmaq ve “Ari Soyu!”ndan gösterilen Asyalıların qatılımını sağlamaq üçün qurğulanmışdır. Bu axım; çağdaş İran’da “İran Oyanış Locası” ve birçox yénilikçi aydını derinden étkilemiş ve Pehlevi Xanedanını qurmuşdur. ayrıntılı ›
1

BAŞ YAZI

tümü ›
Artum DİNC, 05.11.2012

Herkes ve Her Kesim Üçün Bir Varolma Uzamının Olasılığı

Günümüzde insanlar doğulduqları andan étibaren, deўişik meselelerle dolu bir gerçeklik ortamına göz açmaqdadırlar. Bugün dünyanın birçox yérinde insanlar; deўişik kültürel, étnik, dini, sinfi ve cinsiyet mensubiyetleri ya da kimlikleri sebebiyle zorakılığa, basqıya ve ayrımçılığa meruz qalmaqdadırlar.

BELLEK

tümü ›

Çağın Axışında

Artum DİNC, 07.07.2014

İran’da Türklerin ‘Edalet Teleb’ May 2006 Üsyanları

İslam Cumhuriyyeti Xeber Ajansı’na (IRNA’ya) aid İran Qezéti’nin 12 May 2006 tarixli yayınında, “Böceklerin Bizleri Böcekleşdirmemesi Üçün Ne Édek?” başlıqlı resimli güldürücü bir öykü yayınlandı. Bu resimli hikayede çizilen insan karaktéri, qarşısındaki böceye Farsca seslenir. Böcek ise ona Türkce cevab vérir ve hikaye, böceklerden qurtulma yollarının anladımıyla sürdürülür. İran’da milyonlarca Türk bu olayı bir “aşağılama” ve “dışlama” davranışı olaraq deyerlendirdi. Onlar öz étirazlarını bildirmek ve bu işin müsebbiblerinin qınanması ve cezalandırılması üçün -ağır bedellerine baxmayaraq- çéşitli kend ve şeherlerlerde qınama gösterileri gérçekleşdirdiler.

Bülten

Artum DİNC, 11.02.2014

FARSÇI İRANÇILIQ: Çoxétnikli İran’da Farslaşdırma Siyasetleri

Bu sayıda, günümüz İran’ında Fars olmayan étniklere qarşı aparılan Farslaşdırma siyasetleri ile bağlı 14 xeber, 9 yorum ve çözümleme, 5 meqale ve 2 kitab tanıdılmaqdadır. SZ Xeber Toplusu’nun dili AZE ve TR olmaq üzere Türkce’nin iki lehcesinde hazırlanmışdır.

ÇÉVRİMİÇİ KİTABLIQ

tümü ›

SAAT ve HAVA DURUMU

Tebriz, İran

Durum, 0 °C

GÖRÜŞÜNÜZÜ BİLDİRİN

tümü ›

İndiki şertlerde İran'da Fars olmayan étniklerin geleceyi ile bağlı, aşağıdakı séçeneklerden hankısı daha olasılıqlı görünür? Birden çox séçenek séçilebiler.

Farslaşdırma siyasetleri başarılı olacaq, nüfusun/ ehalinin hamısı Farslaşacaqdır.
Farslaşdırma siyasetleri başarısız olacaq, étniklerin kültürel haqları yasal/ qanuni qoruma altına alınacaqdır.
Étnik yapılara göre, fédéral idari birimler oluşacaqdır.
Étnik yapılara göre, bağımsız/ müsteqil dövletler oluşacaqdır.

ENLER LİSTESİ

En Çox Tıklananlar

En Çox Beyenilenler

En Çox Yorumlananlar