Uluslararası Sempozyum: İran’da Türk Dili, Lehceleri ve Edebiyyatı

 

28-29 Nisan 2015 Tahran

Allameh Tabataba’i Üniversitesi Fars Edebiyatı ve Yabancı Diller Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

 

28-29 Nisan 2015 tarihlerinde düzenlenecek olan “İran'da Türk Dili, Lehçeleri, Ağızları ve Çeşitli Edebi Türler” adlı uluslararası sempozyum, İran'da Türk dilinin önemini ve konumunu, bu dilin İran ve İslam medeniyetinin gelişiminde aldığı rolü, ayrıca İran'ın farklı bölgelerinde konuşulan Türk lehçeleri ve şivelerinin araştırılmasını amaçlamaktadır. Büyük bir Türk nüfusuna sahip bir ülke olan İran'da Türk dili ve kültürü üzerinde yapılan araştırmaların yok denecek kadar az olması göz önüne alındığında yapılacak çalışmaların önemi ortaya çıkmaktadır.


Bu kapsamda sempozyumda sunulacak bildirilerin aşağıdaki ana ve alt başlıklar etrafında teşekkül etmesi düşünülmüştür.


Sempozyumda siz kıymetli araştırmacı ve hocalarımızı aramızda görmekten onur ve mutluluk duyacağız.


Sempozyumda görüşmek dileğiyle,

 

DÜZENLEME KURUL

 

Konu Başlıkları

- İran’da Türklük biliminin bir disiplin olarak kurulmasının bilimsel, toplumsal ve siyasi açıdan önemi ve gerekliliği;

-Türklük biliminin ulaştığı sonuçlar ve birikiminin İran’a nasıl aktarılacağı ve öğretilmesi için:

-gerekli araç ve gereçler (mekan, kitap, dergi, cihazlar vb.)

-gerekli insan kaynakları (yönetim, hoca, öğrenci vb.)

-üniversiteler ve bilimsel kurumlar arası ilişkiler

-bilimsel projeler.

-Türklük biliminin inceleme alanları ve bu alanda yapılacak araştırmalarla nelerin amaçlandığının belirlenmesi; bunlardan:

-Lehçe bilimi ve tehlikede olan lehçe ve ağızların araştırılması

-Dil atlasının hazırlanması

-Eleştirili metin çalışmaları (temel metinlerin neşri)

-Sözlük bilimi (tarihsel ve çağdaş Türkçe sözlük)

-Türk dili tarihi

-Edebiyat araştırmaları (İran'daki Türk lehçe ve ağızlarına ait edebi ürünlerin incelenmesi)

-Türkçenin İran’daki diğer dillerle tarihsel ve çağdaş temasları

-İran'da Türkçe araştırmalarının birincil ve ikincil kaynakları

-Sahaya özel bibliyografyaların hazırlanması

-İran’da Türkçeye canlılık kazandırılması ve dil planlamaları

-İran’da Türkçe yazım kuralları ve alfabesi

-İranoloji ile ortak çalışma yapılabilecek alanlarının belirlenmesi ve gereken metodolojik zeminin hazırlanması;

-İran Türk halk edebiyatının araştırılması ve İran’daki diğer etniklerin halk edebiyatlarıyla ilişkileri;

-Edebi, kültürel ve bilimsel alanda etkili olan Türk şahsiyetlerinin eserleri, etkileri ve düşüncelerinin araştırılması (tarihi ve çağdaş);

Sempozyumun hedefine uygun konular.

 

Bilim Kurulu

1.     Prof.Dr. Abbas Ali Vefai, Allame Tabataba'i Üniversitesi

2.     Prof.Dr. Hayati Develi, İstanbul Üniversitesi

3.     Prof.Dr. Mustafa Özkan, İstanbul Üniversitesi

4.     Prof.Dr. Ali Güzelyüz, İstanbul Üniversitesi

5.     Prof.Dr. Muhammet Nurdoğan, İstanbul Üniversitesi

6.     Prof.Dr. Mehmet Kanar, İstanbul Üniversitesi

7.     Prof.Dr. Leyla Karahan, Gazi Üniversitesi

8.     Prof.Dr. Fatma Özkan, Gazi Üniversitesi

9.     Prof.Dr. Sait Vaiz, Allame Tabataba'i Üniversitesi

10.  Prof.Dr. Şafak Alibeyli, Azerbaycan Millli Bilimler Akademisi

11.  Prof.Dr. Muharram Mammadov, Bakü Devlet Üniversitesi

12.  Prof.Dr. Kemal Timur, Dicle Üniversitesi

13.  Prof.Dr. Muhemmet Tagi İmami

14.  Prof.Dr. Melek Erdem, Ankara Üniversitesi

15.  Prof.Dr. Tetik Subhani, Payamnur Üniversitesi

16.  Doç.Dr. İsmail Tacbahş, Allame Tabataba'i Üniversitesi

17.  Doç.Dr. Davut Esperhem, Allame Tabataba'i Üniversitesi

18.  Doç.Dr. Jahangir Karini, L.N. Gumilev Üniversitesi

19.  Doç.Dr. Ali Temizel, Selçuk Üniversitesi

20.  Yar. Doç.Dr. Muhammed Hasan Hasanzade, Allame Tabataba'i Üniversitesi

21.  Yar. Doç.Dr. Nimetullah İranzade, Allame Tabataba'i Üniversitesi

22.  Yar. Doç.Dr. Ali Ekber Etrefi, Allame Tabataba'i Üniversitesi

23.  Yar. Doç.Dr. Şirzad Taifi, Allame Tabataba'i Üniversitesi

24.  Yar. Doç.Dr. Sohrap Rızai, Allame Tabataba'i Üniversitesi

25.  Yar. Doç.Dr. Behruz Bekbabayi, Allame Tabataba'i Üniversitesi

26.  Yar. Doç.Dr. Mehmet Emin Gönen, Allame Tabataba'i Üniversitesi

27.  Yar. Doç.Dr. Abdullah Atai Azer, Urumiye Üniversitesi

28.  Dr. Gatibe Vagifkızı, Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi

29.  Dr. Mehdi Rezai, Allame Tabataba'i Üniversitesi

30.  Dr. Nesrin Zabiti, Allame Tabataba'i Üniversitesi

31.  Dr. Nasser Khaze Shahgoli, Ankara Üniversitesi

32.  Dr. Valiollah Yaghoobi, Ankara Üniversitesi

33.  Dr. Mousa Rahimi, Ankara Üniversitesi

34.  Kübra Baht, Allame Tabataba'i Üniversitesi

 

Düzenleme Kurulu Eşbaşkanları

1.     Yar. Doç.Dr. Sohrap Rızai

2.     Yar. Doç.Dr. Mehmet Emin Gönen

 

Düzenleme Kurulu Üyeleri

1.     Yar. Doç.Dr. Sohrap Rızai

2.     Yar. Doç.Dr. Mehmet Emin Gönen

3.     Yar. Doç.Dr. Behruz Bekbabayi

4.     Dr. Mehdi Rezai

5.     Dr. Nasser Khaze Shahgoli

6.     Dr. Valiollah Yaghoobi

7.     Dr. Mousa Rahimi

8.     Dr. Ferhat Rahimi

9.     Kübra Baht

10.  İhsan Alipur

11.  Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrenci Derneği Üyeleri

 

Sempozyum İçin Önemli Tarihler

1.     Bildiri özetlerinin gönderilmesi için son gün: 15 Şubat 2015

2.     Kabul edilmiş bildirilerin ilanı: 25 Şubat 2015

3.     Bildirilerin tam metninin gönderilmesi için son tarih: 25 Mart 2015

4.     Sempozyum programının açıklanması: 15 Nisan 2015

5.     Sempozyum tarihi: 28-29 Nisan 2015

 

 

Özet Yazma Kuralları

1.     Özetin adı (büyük harfle), yazarın adı-soyadı, akademik unvanı, görevi, çalışma yeri ve elektronik posta adresi belirtilmelidir.


2.     Özet metni 200-500 kelime arasında olmalıdır. Tebliğler 12 punto “Times New Roman” karakteri ile yazılmalı, soldan 2,5 cm, sağdan 2,5 cm, yukarıdan 2,5 cm ve aşağıdan 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.


3.     Özetlerde yenilik, verimlilik ve yararlılık olmalıdır. Sempozyuma gönderilecek bildiriler üzerine ad ve unvan yazılmadan Bilim Kurulu tarafından değerlendirilerek seçilecektir.


4.     Özetler Azerbaycan Türkçesi, Türkiye Türkçesi veya Farsça olabilir.


5.     Bildirilerin kabulü hakkında bilgi yazarlara elektronik posta yoluyla bildirilecektir.


6.     Bildiriler tdebkonf1@atu.ac.irelektronik posta adresine gönderilmelidir

 

Yazı Düzeni

1.     Makaleler Türk dili ve lehçeleri, Farsça ya da İngilizce olarak ve yazıldığı dilin gramer kurallarına uygun şekilde yazılmalıdır.


2.     Makalenin başlığı koyu siyah renkte, 14 punto ile Times New Roman karakteri ile yazılmalıdır.


3.     Yazarın adı-soyadı, adresi, iş yeri, e-posta adresi makalenin başlığının altına 9 puntoyla yazılmalıdır.


4.     Bildiri asıl metni bilgisayarın Microsoft Word yazı programında 12 punto ölçüsünde tek satır aralığıyla üstten 2,8 cm, alttan 2,8 cm, soldan 2,5 cm ve sağdan 2,5 cm boyutlarında yazılmalıdır.


5.     Özetleri tek satır aralığı ve 9 puntoyla verilmelidir. Her metnin altında en az 4-5 anahtar kelime olmalıdır.

 

Kaynaklar

Edebiyat listesinde verilen her bir referans hakkında bilgi tam ve net olmalıdır. İstinat edilen kaynağın bibliyografik açıklaması onun türünden (monografi, manuel, bilimsel makale) asılı olarak verilmelidir. Bilimsel makalelere, sempozyum, konferans ve diğer prestijli bilimsel etkinliklerin malzemelerine veya tezlerine referans yaparken makalenin, raporun veya tezin adı gösterilmelidir. Kaynaklar 9 puntoyla Times New Roman formatında yazılmalıdır.

 

Katılım Kuralları

- Katılım ücretlidir. Katılım ücretine sempozyuma tam katılım, yayınevi koşullarını karşılayan bildirilerin uluslararası yayınevinde basımı dahildir.

- Katılımcıların konaklama giderleri sponsorlarla görüşülme aşamasındadır. Yol giderleri ise katılımcılara aittir.

 

Kayıt Ücretlerinin Yatırılması

- Yurtdışı katılımcılar için: 100 $

- Yurtiçi katılımcılar için: 2,000,000 Riyal

- Ortak bildiriler için tek ödeme yapılır.

- Sempozyuma dinleyici olarak katılmak için herhangi bir başvuruda bulunmak ya da ücret yatırmak gerekmemektedir.

- Kayıt ücreti sempozyumun açılış gününde kayıt yapıldığında teslim alınacaktır.

 

Önemli not:

Kabul edilen özetler sempozyumdan önce kitapçık halinde yayınlanacaktır. Bildirilerin tam metni ise sempozyumdan sonra sempozyumun makaleler mecmuasında yayınlanacaktır. Makalelerin kabul edilip edilmemesi ve makalelerin yayın için düzeltme hakkı sempozyumu düzenleyenler için saklıdır.

Olası soru veya görüşlerinizi tdebkonf1@atu.ac.ire-posta adresine gönderebilirsiniz.