İran’da Türk Yerleşim Bölgelerinde Üniversite ve Okullarda Türk Dili ve Edebiyatı Çalıştayının Kurulması için Bir Teklif

Allameh Tabatabaî Ünivérsitesi Türk Dili ve Edebiyyatı Bölümü öyretim üyelerinin Türkce öyretimi ile ilgili başarılı tecrübe, béceri ve diger Türkce öyrenim merkezleri ile işbirliklerini göz önünde tutaraq Bilim Araşdırma ve Téknoloji Baxanlığı’nın İran’da Türk yérleşim bölgelerinde ünivérsite ve oxullarda Türk dili ve edebiyyatının öyrenimi ile ilgili bir çalıştay quruma görevini bu bölümün öyretim üyelerine vérmesi uyğun, étkili ve başarılı olar.
Türk Dili ve Edebiyyatı Bölümü, Türkce Öyrenimi, Allameh Tabatabaî Ünivérsitesi, Tebriz Ünivérsitesi, Uzman Öyretim Üyeleri, İdéolojik Baxış, İran’da Türk Yérleşim Bölgeleri

YORUMLAR (0)

BENZER QONULAR (24)

tümü ›