Türkiye’de Sınıfların İzini Sürmek - Sempozyum

Yazar: Redaksiyon Dergisi

SEMPOZYUM: Ve Tarih Yürüyor… Türkiye’de Sınıfların İzini Sürmek

Tarih: 14-15 Mart 2015

Yer: MO-Rüştü Özal Toplantı Salonu (Necatibey Caddesi No: 57) Ankara

Düzenleyen: Redaksiyon Dergisi

 

14 Mart 2015 Cumartesi

Açılış Konuşması: 10:30-11:00

Korkut Boratav

 

I. Oturum: 11:15-13:15

Emek Süreçleri I – Yerel Deneyimler ve Emek

Yöneten: Metin Özuğurlu

İbrahim Gündoğdu, “Kayseri’de (Yerel) Emek Rejimi ve Çelişkileri”

Emek Yıldırım, “Hopa’nın Emek Profili: Serhad’ın Sınıfsal Topoğrafyası Üzerine”

Nevra Akdemir, “Bölünen İşler, Dağılan Hayatlar: Tuzla ve Yalova’da Taşeronluk”

 

II. Oturum: 14:00-16:00

Emek Süreçleri II – Kır ve Kent Bağlamında Emekçiler

Yöneten: Tarık Şengül

Ercan Geçgin, “Türkiye’de Mevsimlik Tarım İşçiliği Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme”

Serkan Öngel, “Üretimin Mekanı Parçalanırken Kent ve Emek: Gebze Örneği”

Polat S. Alpman, “Kürt İşçiler ve Sosyo-Politik Hafıza: Beyoğlu Örneği”

 

III. Oturum: 16:15-18:15

Emek Süreçleri III – Sınıf Bilinci

Yöneten: Sibel Özbudun

Yasin Durak, “‘Kul’ Olmak ve ‘Cool’ Olmak: Konya Örneğinde İşçi Dindarlığı ve Bilinçlilik Uğrakları”

Nuray Türkmen, “TEKEL Direnişi Işığında Yakın Zaman İşçi Mücadelesi Dinamikleri ve Bilinçlenme Süreci”

Akın Bakioğlu, “Baret, Kazma, Fener ve Bilinç: 90-91 Büyük Madenci Grevi’nden Soma’ya”

 

 

15 Mart 2015 Pazar

IV. Oturum: 9:00-11:00

Burjuvazinin Suretleri

Yöneten: Ahmet Haşim Köse

Koray Yılmaz, “Sermayenin Kişileşmesi Olarak Kapitalist: Vehbi Koç Örneği”

Kurtuluş Cengiz, “Anadolu Sermayesinin Oluşumu: Kayseri-Hacılar Örneği”

Utku Balaban, “Faburjuvazi ve İktisat”

 

V.Oturum: 11:15-13:15

Emek Süreçleri IV – Güvencesizlik

Yöneten: Fuat Ercan

Gaye Yılmaz, “‘Merhaba Proletarya’: 21. Yüzyılda İşçi Sınıfı”

Elif Salihoğlu, “Güvencesizlik: Türkiye’de İşçi Sınıfı Örgütleri Bize Ne Söylüyor”

Denizcan Kutlu, “Bireysel İş İlişkilerinde Esnekleşme ve Güvencesizleşme Örüntüleri”

 

VI.Oturum: 14:00-16:00

Orta Sınıf Tartışmaları

Yöneten: Necmi Erdoğan

Cenk Saraçoğlu, “‘Orta Sınıf’ ve Marksist Toplumsal Analizde Yöntem”

Hatice Kurtuluş, “Modern Kent ve Mekanla İnşa Olan ‘Orta Sınıf’”

Hasan Kürşat Akcan, “Bi Tık Üste: Yeni Orta Sınıf ‘Hareketliliği’”

 

VII.Oturum: 16:15-18:15

Devlet ve Sınıflar

Yöneten: Yüksel Akkaya

Tülin Öngen, “Devlet ve Sermaye”

Mehmet Yetiş, “Devlet ve Sivil Toplum”

Kansu Yıldırım, “İstisnai Rejimler ve Toplumsal Sınıflar: Faşizmin Güncel Görüntüleri”

 

Kapanış Konuşması: 18:30-19:00

Gamze Yücesan Özdemir

http://www.sorgulamazamani.com/ sitesinden 14.11.2018 tarihinde yazdırılmıştır