Artum DİNC

Bölüm : TOPLUM ve KÜLTÜR   |   Mövqé : Éditor   |   É-Posta : artumdinc@hotmail.com

Artum DİNC (Hossein Ahmadian Dishkedouki)

11.02.1972’de İran’da Doğu Azerbaycan élinin merkezi Tebriz’de doğular. İlk ve orta tehsilini Tebriz’de bitirer. Lisans (2000-2004) ve yüksek lisans (2006-2009) öyrenimini Hacettepe Biliyurdu Toplumbilim Bölümünde tamamlar. İndi ise, 2011 girişli Ankara Biliyurdu Toplumbilim Bölümü doktora programında öyrenimini sürdürmekdedir.

 

ESAS İLGİ SAHELERİ

Toplumbilim sahesinde; étnik éşitsizlikler, étnik çatışmalar, kültürel étkileşim, kültür deyişmeleri, azınlıq sorunları ve modérn ulus-dövlet kimi ictimai meseleler üzerine mütalie ve incelemeler aparmaqdadır. Ayrıca, uluslararası ilişkiler sahesinde İran’ın xarici siyaseti ve İran-Türkiye ilişkileri üzerine araşdırma ve incelemeler aparıb mövzuyla ilgili görüş ve düşüncelerini ferqli médya aracları vesilesiyle paylaşmaqdadır.