Vildane Şabanova Alieva / Vildane Özkan

Bölüm : TOPLUM ve KÜLTÜR   |   Mövqé : Qonaq Yazar   |   É-Posta : vildanealieva@yahoo.com

Kullandığı sosyal iletişim ağları: facebook, twitter, vk, academia, linkedin

 

Çalıştığı kurum: Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim görevlisi doktor olarak çalışmaktadır.

 

Araştırma alanları: Kültürel sosyoloji, milliyetçilik, ayrımcılık, dışlama, ortodoks Hıristiyanlık, eşitsizlik ve direniş (özellikle sosyalist ve sosyalizm-sonrası Bulgaristan ve Rusya’da).

 

Çalışmaları:

Makale

“Эффекты и появлений процесса имяцид от социалистической к постсоциалистической Болгарии (The Effects and Appearances of Namecide Process From Socialist to Post-Socialist Bulgaria)” (Вісник НТУУ «КПІ». Серія Політологія. Соціологія. Право, 2012, No: 4/16, 32-36).

 

“Bulgaristan’da Siyasi Otoritenin Ulusal Türk Azınlığı Üzerindeki Politikaları: Belene Toplama Kampı Örneği (1985-86)” (Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Bahar 2014 / 20, 117-162; http://www.turkiyat.hacettepe.edu.tr/dergi/20sayi.pdf)

 

“How is Positioned Turkey in Russian Anti-Western Policies?” (West East Journal of Social Sciences, Ağustos 2014, Cilt: 3, No: 2; Ortak yazar: Artum Dinc; http://westeastinstitute.com/journals/wp-content/uploads/2014/10/3Vildane-Özkan.pdf)

 

Kitap bölümü

“1980’lerde Bulgaristan Devletinin Nüfus Politikaları Kapsamında Sınırdışı Etmeler ‘Göç’ mü?”, (Bulgaristan’dan 1989 Göçünün 25. Yılı etkinlikleri kapsamında çıkacak kitapta yayın aşamasında)

 

Konferans sunumu

“Some Aspects of ‘The Anti-Turkish Dimension of Bulgarian Extreme Nationalism’ on Virtual Bulgarian Media” / Ethnicity, Race and Nationalism in European Media and Film: Rights, Responsibilities, Representations; 23-25 Mayıs 2013 – Manchester Üniversitesi, İngiltere.

 

“Sosyalist Bulgar Otoritesinin Ulusal Türk Azınlığı Üzerinde 1980’lerde Uyguladığı Politik Şiddetin Tanımlanma ve Hatırlanma Durumu” / “Bellek ve Kültür” Uluslararası VII. Kültür Araştırmaları Sempozyumu; 5-7 Eylül 2013 – Bilkent Üniversitesi, Ankara, Türkiye.

 

“Эффекты и появлений процесса имяцид от социалистической к постсоциалистической Болгарии (The Effects and Appearances of Namecide Process From Socialist to Post-Socialist Bulgaria)” / Социологические Чтения (Sociological Reading); 10-13 Aralık 2013 – Ukrayna Bilimler Akademisi Sosyoloji Enstitüsü, Kiev, Ukrayna.

 

Çalıştay sunumu

Sunum: “National Turkish Minority’s Members as Bulgarian Citizens: How are Games ‘Protection and Empowerment’ in World of Ethnic Inequalities?” / 41st ECPR Joint Sessions of Workshops: National Minorities Between Protection and Empowerment: Contemporary Minority Politics in Europe; 11-16 Mart 2013 - Mainz, Almanya.

 

Tartışmacı: Chloë Delcour’nun“The politics of Roma rights in Europe: A cross-national multilevel assessment of the empowerment potential for local actors”adlı sunumunun tartışmacısı olarak / 41st ECPR Joint Sessions of Workshops: National Minorities Between Protection and Empowerment: Contemporary Minority Politics in Europe; 11-16 Mart 2013 - Mainz, Almanya.

 

Diğer sunumlar

“1980’lerde Bulgaristan Devletinin Nüfus Politikaları Kapsamında Sınırdışı Etmeler ‘Göç’ mü?” / Bulgaristan’dan 1989 Göçünün 25. Yılı, 8 Kasım 2014, Mümin Ceylan Bursa Kültür Kaynakları Araştırma Kütüphanesi, Bursa, Türkiye.

 

Diğer yazılar

“Bulgaristan’da İnsanlığa Karşı İşlenen Büyük Suçun Sadece ‘Asimilasyon’ Adı Altında Kınanması ve Devam Eden Mağduriyet”, Ocak 2012; https://www.academia.edu/2364919/Bulgaristan_da_%C4%B0nsanl%C4%B1%C4%9Fa_Kar%C5%9F%C4%B1_%C4%B0%C5%9Flenen_B%C3%BCy%C3%BCk_Su%C3%A7un_Sadece_Asimilasyon_Ad%C4%B1_Alt%C4%B1nda_K%C4%B1nanmas%C4%B1_ve_Devam_Eden_Ma%C4%9Fduriyet

 

“Bulgaristan’daÜç Romen Öğrencinin Bir Fotoğrafta Verdikleri Poza Karşı Gösterilen Aşırı Nefret Söylemi İçeren Tepkiler”, 26.10.2012; https://www.academia.edu/2364936/Bulgaristan_da_%C3%9C%C3%A7_Romen_%C3%96%C4%9Frencinin_Bir_Foto%C4%9Frafta_Verdikleri_Poza_Kar%C5%9F%C4%B1_G%C3%B6sterilen_A%C5%9F%C4%B1r%C4%B1_Nefret_S%C3%B6ylemi_%C4%B0%C3%A7eren_Tepkiler

 

“Kırım Türklerinin ‘Geleceği’ ve Uluslararası Güçlerin Oyunu”, QHA, 4 Mart 2014; http://qha.com.ua/kirim-turklerinin-gelecegi-ve-uluslararasi-guclerin-oyunu-131031tr.html

 

Proje

“1970-89 Yılları Arasında Sosyalist Bulgaristan’da Etnik-Kırım, Ad-Kırımı, Etnik Ayrımcılık ve Etnik Temizliğin Tanıkları: Bir Sözlü Tarih Projesi” / Haziran 2012-Haziran 2014, Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi’nin desteği kapsamında.

 

Burs

“Bulgaristan’da Protesto Kültürü” (Bulgaristan, TÜBİTAK Doktora Sonrası Araştırma Bursu, 2 ay)

 

Çeviri

Andreas Umland, “Aşırı Rus Milliyetçiliği Üzerine Güncel Araştırmaların Durumu” (Rusça’dan Türkçe’ye) (Yurt ve Dünya Dergisi, Sayı: 8; https://yurtvedunyadergisi.wordpress.com/sayi-8/).

 

Vesti.bg, “Osmanlı imparatorluğunda bulgarlar nasıl yaşıyorlardı?” (Bulgarca’dan Türkçe’ye); https://www.academia.edu/2367195/Osmanl%C4%B1_imparatorlu%C4%9Funda_bulgarlar_nas%C4%B1l_ya%C5%9F%C4%B1yorlard%C4%B1_%C3%87eviri_metin_

 

Bülten

“Special Issue on Bulgarian Nationalism: 2001-2012”, Russian Nationalism Bulletin. Editör: Andreas Umland. http://groups.yahoo.com/group/russian_nationalism/messages/1208?threaded=1&m=e&var=1&tidx=1 (09/06/2012).

 

Devam eden çalışmalar

Belene Toplama Kampı (devam eden kitap çalışması: 2011’de tamamladığı doktora tezine dayanmaktadır).

 

“Bulgaristan, Ukrayna ve Türkiye’deki Hükümet-Karşıtı Protestoların Karşılaştırılması” (devam eden makale çalışması: Bulgaristan ve Ukrayna’da protesto alanlarından elde ettiği birincil veriler içermektedir).

 

Anlattığı dersler

       Sosyoloji

       Kurumlar Sosyolojisi

       Örgüt Sosyolojisi

       Küçük Gruplar Sosyolojisi

       Toplumsal Cinsiyet ve İktidar

       Sosyolojide Araştırma Modelleri

Yazardan Bu Saytda

1 23