Vildane Şabanova Alieva, 08.01.2018 Rusça, Bulgarca ve Ukraince İletkelerden Seçmeler (1)

Gündeme ilişkin haftalık haber toplusunda aşağıdaki hususlar işlenmektedir:

1. Rusça, Bulgarca ve Ukraince iletkelerden yorumsuz kısa çeviriler,

2. Gerekli göründüğünde “Katkı” başlığı altında yorum ve çözümlemeler,

3. Gerekli göründüğünde “Diğer Diller” başlığı altında kısa çeviriler,

4. Gerekli göründüğünde “Gündem Dışı” başlığı altında kısa çeviriler ve

5. Ek görseller eklendiğinde “Görseller” başlığı altında görsellerin çözümlemeleri. ayrıntılı ›

Vildane Şabanova Alieva, 25.10.2017 Bileze Rehmet Litvanya Tarih Enstitüsü’nün düzenlediği “Birleşik Avrupa’da Balkan ve Baltık Ülkeleri: Tarih, Din ve Kültür” başlıklı uluslararası konferansa katılmak için Vilnius’taydık. Bu yazıda Vilnius’ta hem bilim çevreleri hem de gündelik yaşam içinde yaşadığımız kimi deneyim ve gözlemlerimiz paylaşılmaktadır. ayrıntılı ›
Vildane Şabanova Alieva, 07.12.2016 2016’da Rusya Federasyonu ve Kırım Yarımadasında Gerçekleştirilen Devlet Duması Seçimi: İçeride ve Dışarıdaki Yılanların Başını Ezme Bu yazıda, 18 Eylül 2016 tarihinde Rusya Federasyonu’nda ve Kırım yarımadasında gerçekleştirilen Devlet Duması seçimi, değerlendirilmektedir. Devlet Duması seçimi, seçim boykotları, seçim hileleri, yeni seçim sistemi, muhaliflerin durumu vb. değişkenler göz önünde bulundurularak tartışılmaktadır. ayrıntılı ›
Vildane Şabanova Alieva, 02.03.2015 Rusya’nın Batı-Karşıtı Politikasında Türkiye Nasıl Konumlandırılmaktadır? Makalede; Rusya Federasyonu’nun ‘Batı karşıtı’ yaklaşımı ve ‘çokkutuplu dünya düzeni’ arayışı bağlamında Türkiye’yi nasıl konumlandırmak istediği tartışılmaktadır. Rusya Federasyonu açısından Türkiye’ye bakıldığında, Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki ilişkilerde başta ABD olmak üzere Türkiye’nin Batı ve özellikle de NATO ile olan ilişkileri en etkili değişkenlerden birini oluşturmaktadır. Rusya Federasyonu dış politikasına önemli ölçüde damgasını vurmuş olan ‘Avrasyacı ideokrasi’, Türkiye’yi özellikle bir NATO üyesi olması dolayısıyla rakip Atlantikçi bloğa bağlı bir ‘Rimland’ yani ‘kıyısal alan’ ülkesi olarak değerlendirmektedir. Makalede çokkutuplu dünya düzeni projesi kapsamında küresel bir oyuncu olma çabasındaki Rusya’nın, Türkiye’yi müttefiki yapma ya da Türkiye aracılığıyla gelebilecek tehditleri olabildiğince azaltma stratejilerinin neler olduğu sorusunun cevabı aranmaktadır. ayrıntılı ›
Vildane Şabanova Alieva, 14.02.2015 Münih Kahkahası ve 'Sekundiçka' Tepkisi 6-8 Şubat 2015 tarihleri arasında 51ci Münih Güvenlik Konferansı gerçekleştirildi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un 7 Şubat’taki konuşması, dinleyiciler arasından atılan alaycı kahkahalar ile üç kez kesintiye uğratıldı. Konuşmasını Rusça yapan Lavrov’un ilk tepkisi, ‘sekundiçka’ (Rusça’da ‘bir saniye’ demektir) diyerek sözlerini serinkanlılıkla sürdürmeye çalışması oldu. Bu yazıda söz konusu olayın Ukrayna üzerinde AB, ABD ve RF’nin karşılıklı oyun kurgularına yönelik yaklaşım biçimlerini ne ölçüde yansıttığı tartışılmaktadır. ayrıntılı ›
12

BAŞ YAZI

tümü ›
Artum DİNC, 05.11.2012

Herkes ve Her Kesim Üçün Bir Varolma Uzamının Olasılığı

Günümüzde insanlar doğulduqları andan étibaren, deўişik meselelerle dolu bir gerçeklik ortamına göz açmaqdadırlar. Bugün dünyanın birçox yérinde insanlar; deўişik kültürel, étnik, dini, sinfi ve cinsiyet mensubiyetleri ya da kimlikleri sebebiyle zorakılığa, basqıya ve ayrımçılığa meruz qalmaqdadırlar.

BELLEK

tümü ›

Çağın Axışında

Artum DİNC, 07.07.2014

İran’da Türklerin ‘Edalet Teleb’ May 2006 Üsyanları

İslam Cumhuriyyeti Xeber Ajansı’na (IRNA’ya) aid İran Qezéti’nin 12 May 2006 tarixli yayınında, “Böceklerin Bizleri Böcekleşdirmemesi Üçün Ne Édek?” başlıqlı resimli güldürücü bir öykü yayınlandı. Bu resimli hikayede çizilen insan karaktéri, qarşısındaki böceye Farsca seslenir. Böcek ise ona Türkce cevab vérir ve hikaye, böceklerden qurtulma yollarının anladımıyla sürdürülür. İran’da milyonlarca Türk bu olayı bir “aşağılama” ve “dışlama” davranışı olaraq deyerlendirdi. Onlar öz étirazlarını bildirmek ve bu işin müsebbiblerinin qınanması ve cezalandırılması üçün -ağır bedellerine baxmayaraq- çéşitli kend ve şeherlerlerde qınama gösterileri gérçekleşdirdiler.

Bülten

Artum DİNC, 11.02.2014

FARSÇI İRANÇILIQ: Çoxétnikli İran’da Farslaşdırma Siyasetleri

Bu sayıda, günümüz İran’ında Fars olmayan étniklere qarşı aparılan Farslaşdırma siyasetleri ile bağlı 14 xeber, 9 yorum ve çözümleme, 5 meqale ve 2 kitab tanıdılmaqdadır. SZ Xeber Toplusu’nun dili AZE ve TR olmaq üzere Türkce’nin iki lehcesinde hazırlanmışdır.

ÇÉVRİMİÇİ KİTABLIQ

tümü ›

SAAT ve HAVA DURUMU

Tebriz, İran

Durum, 0 °C

GÖRÜŞÜNÜZÜ BİLDİRİN

tümü ›

İndiki şertlerde İran'da Fars olmayan étniklerin geleceyi ile bağlı, aşağıdakı séçeneklerden hankısı daha olasılıqlı görünür? Birden çox séçenek séçilebiler.

Farslaşdırma siyasetleri başarılı olacaq, nüfusun/ ehalinin hamısı Farslaşacaqdır.
Farslaşdırma siyasetleri başarısız olacaq, étniklerin kültürel haqları yasal/ qanuni qoruma altına alınacaqdır.
Étnik yapılara göre, fédéral idari birimler oluşacaqdır.
Étnik yapılara göre, bağımsız/ müsteqil dövletler oluşacaqdır.

ENLER LİSTESİ

En Çox Tıklananlar

En Çox Beyenilenler

En Çox Yorumlananlar