Urumiye Gölü’nün quruma süreci hankı şertlerde, hankı merhelelerden géçerek gérçekleşdi?

Söyleşide; İran’da Azerbaycan bölgesinde Urumiye Gölü’nün quruma sürecinin neden ve sonucları, insanın çévreye müdaxilesi sonucunda ortaya çıxmış bir çévre felaketi olaraq Dr. Hüséyin İsalı ve Güneş Zamanzade’nin bilimsel deyerlendirmeleri temelinde ele a
Urumiye Gölü, quraqlıq, çölleşme, çévre felaketi, Azerbaycan, İran

YORUMLAR (0)

BENZER QONULAR (25)

tümü ›