İNSAN HAQLARI ÉVRENSEL BİLDİRGESİ'NDE Esas Haq ve Özgürlükler

Söyleşide İHAF Genel Sékrétéri Abdullah Buksur, İNSAN HAQLARI ÉVRENSEL BİLDİRGESİ’NİN ortaya çıxdığı tarixsel süreci, temel mentiq ve dayanaqlarını ve vurğuladığı temel haq ve özgürlükleri açıqlayaraq “Étnisite”, “Étnik Sorun”, “Azınlıq”, “Milli Azınlıq”, “Séçme”, “Séçilme” vb. qavramlar ışığında güncel sorunlarla bağlamaya çalışır. Burada aşağıdaki sorunun cevabı dartışılmaqdadır: Özgürlük, güvenlik ve yaşama qavramları; séçme, séçilme, suçlama ve cezalandırma sürecleri; toplanma ve iletişim haqq ve özgürlükleri İNSAN HAQLARI ÉVRENSEL BİLDİRGESİ'İNDE néce yorumlanıb ve ele alınmaqdadır?
etnisite, etnik sorun, azınlık, insan hakları

YORUMLAR (0)

BENZER QONULAR (3)

tümü ›